BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR / General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller som lag i Sverige och övriga EU-länder från och med den 25 maj 2018.
Det är viktigt för oss på Switchgear AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.
Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen har en laglig grund, följer både gällande dataskyddsregler, riktlinjer och rutiner. 

KONSUMENTER

Switchgear AB samlar in och behandlar ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress och i vissa fall ditt personnummer. Vi behöver behandla dessa uppgifter för att kunna fullgöra köpet, leverera varan till dig och för att i övrigt administrera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandling är nödvändig för att Switchgear AB ska kunna uppfylla avtalet med dig och följa gällande svensk lagstiftning. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet

ARBETSSÖKANDE

Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets legitima intresse är att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att efterfrågade uppgifter inte tillhandahålls, kan Bolaget inte behandla din ansökan.
Vi kommer att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov om du har samtyckt särskilt till detta

COOKIES

Vi använder inte några cookies som lagrar någon personinformation. Cookies använder vi bara av rent tekniska skäl för at förbättra webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet.

KONTAKTER KUNDFÖRETAG

Switchgear AB behandlar följande personuppgifter om kundföretagets kontaktpersoner.
(a) Namn
(b) Telefonnummer
(c) Mejladress
Behandlingen av ovanstående uppgifter är nödvändiga för att Switchgear AB ska kunna fullgöra det avtal som Switchgear AB har med Kundföretaget. För det fall att dessa uppgifter inte kan behandlas, kan avtalet med kundföretaget inte fullgöras. Uppgifterna samlas in från dig själv och/eller kundföretaget som du företräder.
Switchgear AB sparar också kundföretagets köphistorik, dvs. uppgift om köpt produkt, antal, datum, pris och kontaktperson

KONTAKT LEVERANTÖRER

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändiga för att Switchgear AB ska kunna fullgöra det avtal som Switchgear AB har med er som leverantör. För det fall att dessa uppgifter inte lämnas, kan avtalet med er som leverantör inte fullgöras. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där Switchgear AB:s berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med er som leverantör. Ditt namn och kontaktuppgifter sparas i våra register över kontaktpersoner under den tid som vårt avtalsförhållande med er som leverantören fortgår eller vi i övrigt har behov av uppgiften för något förhållande som hänger samman med vårt avtalsförhållande med er som leverantör. För det fall att din anställning hos leverantören upphör eller du i övrigt upphör att vara vår leverantörs kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter från vårt register över kontaktpersoner.
​​​​​​​
Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan dokumentation avseende Switchgear AB:s förhållande till er som leverantör som Switchgear AB behöver spara av kommersiella, affärsmässiga eller juridiska skäl. Uppgifterna sparas med stöd av en intresseavvägning, där Switchgear AB:s berättigade intresse är att spara information och dokumentation som är av kommersiell, affärsmässig eller juridisk betydelse för Switchgear AB:s verksamhet.
Switchgear AB kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Switchgear AB


Utmarksvägen 6
802 91 Gävle