Skenbryggor och koppararbeten

Vi ritar, konstruerar och bygger kundunika skenbryggor till de flera av våra ställverksleveranser. Skenbryggorna ritas och konstrueras i 3D utefter underlag från kunden. Vi bistår med måttning på plats och motser ritningar på byggnader och transformatorer. Skenbryggor varierar i längd, ström och viklar. Varje brygga blir kundunik efter förutsättningar.

I trånga och långa utrymmen arbetar vi med kompaktskenbryggor från vår partner. Även dem utefter anläggningens exakta behov.

​​​​​​​Vi tillhandahåller skenbryggor i alla IP-klasser.
Kontaka oss med din förfrågan