STÄLLVERK

lÅGSPÄNNING 

SEV32

LV Motor Control Center
SEV32 är ett procesställverk med stor flexibilitet i bestyckning och utförande. Kundanpassade lösningar i en personsäker kapsling.

SEN Plus

​​​​​​​LV Switchboard
sen-plussen-plus
sen plus
SEN PLUS är för distribution eller som procesställverk för tyngre industri. Fastmonterade, borttagbara eller utdragbara funktionsenheter.

SV18

Klassiskt industriställverk
Industriställverk som funnits på marknaden sedan 70-talet. Nya anläggningar levereras fortfarande.
042043044Elfack2017-1584frekvensomriktareGeapLus-med-ink-gruppgratt-stallverkgratt-stallverk-2gratt-stallverk-lite-frascharegratt-stallverk-lite-fraschare-frontorange-skap-Skarblacckaprovvagn