Om företaget

Switchgear AB är din flexibla ställverksleverantör av låg- och mellanspänningsställverk, såväl som containerställverk, bearbetade koppardetaljer, MSP truckar och mycket annat. Vi har lösningar för olika behov och kan säkerställa kontinuitet och trygghet. I våra åtaganden ingår allt från teknik, konstruktion, tillverkning, dokumentation, provning, installation och driftsättning.

Huvudprodukten är lågspänningsställverk för tung industri och lättare distributionsändamål. Switchgear är tidigare licensierad representant för General Electric (GE) som 1996 tog över tyska AEG:s lågspänningsprodukter. Sedan 2018 äger ABB detta produktsortiment och licensen gäller således fortsatt under ABBs namn.

AEG har försett svenska marknaden med produkter i all modern tid. Tekniskt bra lösningar där personsäkerhet och driftsäkerhet prioriterats har sedan 50-talet varit ett kännetecken för AEG-ställverk. Switchgear fortsätter att producera till nya och gamla kunder och att erbjuda service och reservdelar för äldre anläggningar.

Våra ställverksmodeller för lågspänning är SV18, SEV32 och SEN Plus.
SV18 lanserades och såldes till Mönsterås bruk i mitten på 70-talet och därefter i stor volym till ett flertal kunder. Komplettering till SV18 levereras fortfarande till kunder som har denna lösning som plattform. Efterföljare är SEV32 och SEN Plus som är erkända för att säkerställa hög personsäkerhet och tillgänglighet.

Switchgear AB ägs sedan 2009 av den börsnoterade ADDTECH-koncernen och ingår i affärsområde Energy & Equipment. Gävle är hemvist för försäljning, konstruktion och tillverkning.

Kontakta oss

Telefon: 026 54 15 50
E-post: info@switchgear.se
Utmarksvägen 6
802 91 Gävle