Om oss

Switchgear AB är din flexibla ställverksleverantör av låg- och mellanspänningsställverk, såväl som containerställverk, bearbetade koppardetaljer, MSP truckar och mycket annat. Vi har lösningar för olika behov och kan säkerställa kontinuitet och trygghet. I våra åtaganden ingår allt från teknik, konstruktion, tillverkning, dokumentation, provning, installation och driftsättning.
om-oss-var-lokal1om-oss-vara-lokaler
Switchgear är en tillverkare av lågspänningsställverk som används inom både tung industri och distribution. Företaget var tidigare licensierad representant för General Electric (GE), som 1996 tog över tyska AEG:s lågspänningsprodukter. Idag äger ABB detta produktsortiment och licensen gäller fortfarande under ABBs namn.

AEG har länge försett den svenska marknaden med högkvalitativa produkter, där personsäkerhet och driftsäkerhet har varit prioriterat sedan 1950-talet. Switchgear fortsätter att producera ställverk till både nya och befintliga kunder, och erbjuder även service och reservdelar för äldre anläggningar.

Switchgear erbjuder flera olika ställverksmodeller för lågspänning, inklusive SV18, SEV32 och SEN Plus. SV18 lanserades på marknaden och såldes till Mönsterås bruk i mitten av 1970-talet, och har sedan dess sålts i stora volymer till flera kunder. Kompletteringar till SV18 levereras fortfarande till kunder som använder denna lösning som plattform. SEV32 och SEN Plus är efterföljare till SV18 och är erkända för sin höga personsäkerhet och tillgänglighet.
​​​​​​​
Switchgear AB ägs sedan 2009 av den börsnoterade ADDTECH-koncernen och ingår i affärsområde Energy & Equipment. Försäljning, konstruktion och tillverkning sker från Gävle.

Switchgear AB


Utmarksvägen 6
802 91 Gävle

Hållbarhet

Hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet

Vi bidrar genom att hjälpa våra kunder att hitta optimal teknisk lösning som bidrar till en mer hållbar utveckling.
​​​​​​​

Våra produkter har en lång livslängd som sträcker sig över decenier. Genom kontinuerlig service, översyn, utbyte och uppdatering hjälper vi våra kunder och användare dagligen att förlänga livstiden på våra ställverk. Vi bygger ut, bygger till och kompletterar, på så vis hjälper vi kunden att både spara ekonomiska och fysiska resurser. Mindre nytillverkning och långa livstider är en hållbar affärsmodell som alltid varit och förblir en grund i vår verksamhet. 

Våra mål för hållbarhet finns inom en hållbar affär, en hållbar organisation samt en hållbar leverantörskedja. 
Läs mer hos vårt moderbolag:
Fokusområden och målsättning - Addtech

Vi arbetar enligt vårt moderbolags uppförandekod genom hela ledet av leverantörer, egen organisation samt till våra kunder. 
Läs vår uppförande kod här:
Uppförandekod och policy - Addtech