Hållbarhet


Hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Vi bidrar genom att hjälpa våra kunder att hitta optimal teknisk lösning som bidrar till en mer hållbar utveckling.
Våra produkter har en lång livslängd som sträcker sig över decenier. Genom kontinuerlig service, översyn, utbyte och uppdatering hjälper vi våra kunder och användare dagligen att förlänga livstiden på våra ställverk. Vi bygger ut, bygger till och kompletterar, på så vis hjälper vi kunden att både spara ekonomiska och fysiska resurser. Mindre nytillverkning och långa livstider är en hållbar affärsmodell som alltid varit och förblir en grund i vår verksamhet. 

Våra mål för hållbarhet finns inom en hållbar affär, en hållbar organisation samt en hållbar leverantörskedja. 
Läs mer hos vårt moderbolag:
Fokusområden och målsättning - Addtech

Vi arbetar enligt vårt moderbolags uppförandekod genom hela ledet av leverantörer, egen organisation samt till våra kunder. 
Läs vår uppförande kod här:
Uppförandekod och policy - Addtech